Elektrik Proje

Elektrik Aboneliği İçin Proje ve Gerekli Evraklar

Eğer bina/müstakil ev vs. elektrik sayacınız var ise CK Akdeniz e başvurarak abonelik sağlayabilirsiniz. Bizim anlatacaklarımız hiç abonelik alınmamış veya iptal edilmiş yapılar içindir.

Elektrik proje ücreti ne kadar?

Elektrik proje ücretleri ne için çizildiği ve büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Elektrik aboneliği için proje gerekli mi? : Sıfırdan elektrik aboneliği almak için (yeni sayaç bağlantısı) proje gereklidir.

Elektrik aboneliği almak için ne yapmalısınız? Eğer imar barışından yararlanmak istiyorsanız önce belediyeye başvuru yaparak geçici 11. madde ile abonelik almak istediğinizi ve buna uygun olup olmadığınızı sorgulayınız. Unutmayın Akdeniz Elektrik size belgeleriniz olduğu sürece elektrik vermekten kaçınmaz. Yeter ki belediyeden ”Elektrik aboneliği almasında sakınca yoktur” tarzında bir belge temin ediniz. Eğer yapınız kaçak yapı ise aynı şekilde 2021 yılı öncesinde yapıldığını belediyeden alacağınız yazı ile kanıtlayınız. Bu yazıda ayrıca elektrik aboneliği bağlanabileceği hakkında bir ibare bulunsun.

İmar Barışı Elektrik Aboneliği

7417 Kanunla yapılan değişiklik sayesinde, 3194 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesinde yer alan ve kaçak yapılara elektrik ve su aboneliği verilebilecek tarihler, ruhsat alınmış yapılar için 1/7/2022 tarihine kadar; hiç ruhsat alınmamış yapılar için 31/12/2021 olarak yeniden değiştirilmiştir. Yani, bu tarihler öncesinde yapılan yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği bağlanılacaktır.

3194 Sayılı İmar Kanunu Geçici 11. Maddesi 2023 Değişik Hali

Geçici 11. maddenin son hali şu şekildedir: “1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir.

Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.” 

Dolayısıyla, kaçak yapıya elektrik ve su aboneliği, 3194 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesine göre yapılacaktır. Maddede sayılan şartların gerçekleşmesi halinde kaçak yapılara abonelikler alınabilecektir.

Kaçak Yapıya Abonelik Almak İçin Gerekli Şartlar :

  • 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve yapının buna göre yapılmış olup, buna rağmen kullanma izni verilmemiş ve alınmamış olması,
  • Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün ilgili belediyesince belgelenmesi

Köyde Ruhsatsız Eve Elektrik Aboneliği

İmar Kanunu geçici 11. maddeye göre geçici elektrik ve su aboneliği yapılabilmesi için yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi gerekir.

Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanan parselde bulunan yapılar köyde olsa dahi geçici elektrik ve su aboneliği yapılabilir.

Ruhsatsız Bağ Evi Elektrik Aboneliği

Yukarıda belirttiğimiz gibi İmar Kanunu geçici 11. maddeye göre geçici elektrik ve su aboneliği yapılabilmesi için yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi gerekir.

Bu hizmetlerin götürüldüğü belgeleniyorsa bu hizmetlerden yararlanan parselde bulunan yapılar bağ evi olsa dahi geçici elektrik ve su aboneliği yapılabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
error: ANTALYATEP